SZUKAMY DOMU TYMCZASOWEGO (NAJLEPIEJ Z NASTAWIENIEM NA DOM STAŁY) DLA 13-MIESIĘCZNEGO BRUNA 🐶.

 

Pod opiekę Fundacji trafił młody samiec, dla którego szukamy odpowiedzialnego domu. #BRUNO to pocieszny, łagodny złoty chłopak, ale z problemami zdrowotnymi i behawiorystycznymi. ⚠️

 

📌 ZDROWIE:
w lipcu została u niego zdiagnozowana dysplazja stawów biodrowych; czekamy jeszcze na konsultację ze specjalistą w Warszawie, aby ustalić plan leczenia; prawdopodobnie w przyszłości zabieg będzie nieunikniony, a do tego czasu konieczna rehabilitacja;

 

📌 ZACHOWANIE:
bardzo szybko pobudza się i odreagowuje nadmiar emocji kopulacją lub niszczeniem przedmiotów; pojawiły się również początki lęku separacyjnego; na spacerach wykazuje strach względem poruszających się i stojących aut;

 

ℹ️ JAKIEGO DOMU SZUKAMY?
z doświadczeniem w opiece nad psami; takiego, który w pierwszych tygodniach da Brunowi czas na spokojne zaaklimatyzowanie się; najlepiej gdyby nie był to dom, gdzie będzie przewijało się wiele nowych osób, dzieci itp.; chłopak potrzebuje stałego rytmu dnia i wprowadzenia jasnych zasad; mającego świadomość, że ze względu na dysplazję Bruno wymagał będzie regularnych wizyt u weterynarza;

 

#nowypieswfundacji #wprzygotowaniudoadopcji #fundacjawartagoldena

 

_____________
Opiekunem adopcyjnym Bruna jest Paulina
☎️ 732 004 358 📧paulina@wartagoldena.org.pl