Auksaspalvis retriveris yra mūsų didžiausias numylėtinis, nesvarbu, kokia yra jo kilmės šalis. Todėl kreipiamės į Jus, šios veislės šunų mylėtojus visame pasaulyje, norėdami pasidalinti informacija apie mūsų veiklą.WARTA GOLDENA (Auksaspalvio apsaugos) FONDAS – tai auksinės širdies žmonės. Pagalba auksaspalviams retriveriams, kurią jie nuolat teikia jau daugiau kaip dešimt metų, yra kilni misija, Tai žmonės, kurie jau visą dešimtmetį skiria savo laiką, apgaubia rūpesčiu, suranda namus, nes nori užtikrinti geresnes auksaspalvių gyvenimo sąlygas. Tai žmonės, kurie gabendami mūsų šunis, važinėja po visą Lenkiją, kad šie šunys galėtų pradėti naują gyvenimą. Tai žmonės, kurie mūsų „auksaspalviame kieme” randa bičiulį, giminišką sielą ir draugą visam gyvenimui.WARTA GOLDENA (Auksaspalvio apsaugos) FONDAS – tai auksaspalvio retriverio veislės šunys, kurie patyrė daug blogo. Tai šunys, kurių buvę šeiminiai nenorėjo jų laikyti, nemylėjo, mušė. Tai šunys, kurie buvo veisiami siekiant tik pelno, šie šunys dažnai tapdavo atsibodusia dovana, nes per greit užaugdavo arba iškrėsdavo kokią šunybę. Tai taip pat šunys, kurių šeimininkai, patys patekę į sunkią padėtį, būdavo priversti palikti savo turėtus namus. Nuo įsikūrimo, per visą Fondo veiklos laikotarpį, mums pavyko pakeisti daugiau kaip 600 tokių šunų gyvenimą. Tačiau žinome, kad visoje Lenkijoje pagalbos laukia ir lauks kiti, todėl stengiamės daryti viską, kad galėtume ir toliau teikti pagalbą.Tai nebūtų įmanoma, jei nebūtų geraširdžių žmonių, kurie teikia finansinę paramą mūsų Fondui. Pinigai yra neatsiejama pagalbos dalis. Jei neturėtume finansinių išteklių, mūsų rankos būtų surištos. Mūsų šuniukų likimas priklauso nuo žmonių gerumo ir dosnumo. Jūsų paramos dėka mes galėsime ir toliau teikti pagalbą. Kreipiamės į visus privačius asmenis ar įmones, kurie neabejingi vargšų auksaspalvių likimui, prašydami pagalbos ir finansinės paramos:
mūsų sąskaitos Nr.:

PL45 2130 0004 2001 0576 8023 0001 SWIFT INGBPLPW

ARBA