Golden Retriever er vores store kærlighed, uanset hvilket land du kommer fra. Derfor sender vi til alle jer i hele verden som elsker denne race følgende information: Medlemmerne af Hundeværnsfondet Warta Golden består af mennesker med stor kærlighed og store hjerter.


At hjælpe Golden Retrievere er en berigende mission for fondets medlemmer og som de har arbejdet uafbrudt på de sidste 10 år. Hundeværnsfondets medlemmer bruger tid, giver omsorg og husly for et bedre liv for hunde af denne race. Hunde hentes nogle gange i den fjerneste afkrog af Polen, alt sammen for at disse hunde kan blive omplaceret og starte på et nyt liv. Medlemmer af hundeværnsfondet prøver at finde nye legekammerater og venner for livet til disse hunde.


HUNDEVÆRNSFONDET WARTA GOLDEN beskæftiger sig med hunde af racen Golden Retriever, som er blevet udsat for megen ondskab og ikke er blevet elsket. Det er ofte hunde avlet kun med henblik på handel, ofte givet som gave, som med tiden er blevet for store og for besværlige for modtagerne. Det forekommer også, at hunde er blevet anbragt p g a ejerens vanskelige situation. Siden fondets start har vi hjulpet 600 hunde. Vi er klar over, at der i hele Polen venter og desværre også i fremtiden vil vente nye hunde på menneskers hjælpende hånd, derfor gør vi alt for at kunne sikre disse hundes fremtid.


Dette ville ikke være muligt, var det ikke for gavmilde mennesker, som støtter os finansielt. Penge er en vigtig del af vores ydede hjælp. Uden pengebidrag kan vi ikke fungere. Hundenes fremtid afhænger af jeres generøsitet og støtte. Takket være jeres bidrag kan vi fortsætte med at hjælpe disse hunde i fremtiden. Derfor appellerer vi både til private og til virksomheder, som elsker Golden Retrievers, om hjælp i form af økonomisk støtte.
Konto nummer:

PL45 2130 0004 2001 0576 8023 0001 SWIFT INGBPLPW

OR