Taką wspaniałą paczuszkę z pełną wyprawką otrzymała nasza podopieczna LUSIA od swojej ‚matki chrzestnej’ 
Polina dziękujemy serdecznie