Organizacja pomagająca labradorom – http://adopcje.labradory.org/ – Ryszard Walewicz