Zasady bycia domem tymczasowym w Fundacji Warta Goldena

Obowiązki:

1.      zapewnienie domu tymczasowego dla psa – w sytuacji kiedy pies jest zdrowy, nie wykazuje niepożądanych zachowań, obserwacja takiego psa trwa 2 tygodnie, następuje kastracja/sterylizacja, następnie zgłaszany jest jako gotowy do adopcji. W sytuacjach wyjątkowych – pies po przejściach, chory, z niepożądanymi zachowaniami, czas pobytu wydłuża się do momentu aż pies będzie w pełni gotowy do adopcji,

2.      żywienie psa ustaloną przez Fundację karmą,

3.      szkolenie psa w zakresie posłuszeństwa,

4.      szkolenie psa w zakresie eliminowania zachowań agresywnych
i niepożądanych,

5.      pielęgnacja psa (mycie, czesanie, szczotkowanie, czyszczenie uszu i oczu, obcinanie pazurów i tym podobne),

6.      zapewnienie psu opieki weterynaryjnej na koszt Fundacji, w tym
w szczególności: założenie książeczki zdrowia, wykonanie potrzebnych szczepień, odrobaczania, zabiegów które są w danej chwili potrzebne (czyszczenie uszu, prześwietlenie stawów, usg itd.,

7.      przeprowadzenie zabiegu kastracji na koszt Fundacji, nie później niż dwa tygodnie od przybycia psa, o ile stan zdrowa nie jest przeszkodą. W razie przeciwwskazań do kastracji w tym terminie, musi to zostać potwierdzone przez weterynarza prowadzącego psa,

8.      wszelkie faktury za leczenie psa należy niezwłocznie przesyłać na adres:

Kamila Drozd
ul. Elsnera 2/33
58-506 Jelenia Góra

9.      dom tymczasowy zobowiązuje się minimum raz w tygodniu pisać sprawozdanie z życia psa w domu, z dołączonymi fotografiami. Opis należy umieszczać w wątku danego psa na forum, bądź wysyłać na maila osoby
z fundacji zajmującej się adopcją danego psa,

10.   dom tymczasowy informuje o zapotrzebowaniu na karmę z tygodniowym wyprzedzeniem osobę z fundacji zajmująca się adopcją danego psa,

11.   dom tymczasowy ma obowiązek niezwłocznie wypełnić dokumenty na temat psa (charakterystyka) po otrzymaniu dokumentów z Fundacji na maila,

12.   pies przebywający w domu tymczasowym u opiekuna jest własnością Fundacji i tylko Fundacja ma prawo o nim decydować,

13.   pies przebywający pod tymczasową opieką, wyposażony jest w wyprawkę typu szelki, obroża, smycz, miski. Po przekazaniu psa nowym właścicielom, dom tymczasowy ma obowiązek zwrócić wyprawkę Fundacji, bądź po przyjęciu nowego psa pod opiekę wyprawkę zachować dla niego.
W sytuacji adoptowania psa przez opiekuna tymczasowego, wyprawkę należy odesłać na adres:

Ewa Meller OPTOMER
ul. Kaczeńcowa 8,
91-214 Łódź

 14. dom tymczasowy, wszelkie badania psa uzgadnia z fundacją, a następnie ich wyniki zeskanowane zamieszcza w wątku psa ( jeżeli nie ma możliwości kseruje i wysyła na adres osoby zajmującej się adopcją danego psa.

Prawa:

1.      dom tymczasowy ma prawo podjąć decyzję o adopcji psa, którym się tymczasowo opiekuje. Następuje to jednak nie później niż dwa tygodnie po przybyciu psa. Brak chęci adopcji psa powoduje, że pies zostaje poddany dalszej procedurze adopcyjnej mającej na celu znalezienie mu nowego domu. Po akceptacji przez Fundację kandydata na nowego opiekuna psa, dom tymczasowy nie może zmienić decyzji w sprawie adopcji psa. Decyzja
o adopcji jest w tym wypadku nieodwołalna,

2.      dom tymczasowy ma prawo finansować w całości psa którym się opiekuje lub ponosić częściowe koszty utrzymania, o czym powinien poinformować Fundację w dniu przyjęcia psa,

3.      dom tymczasowy ma prawo zrezygnować z dalszej opieki nad psem, jednak należy uprzedzić o tym Fundację z 2-tygodniowym wyprzedzeniem w celu znalezienia psu zastępczego domu tymczasowego. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest poproszenie o natychmiastowe odebranie psa.