Wafelek tak się dobrze czuje na tymczasie, że postanowił zostać na stałe.
Ba! Rozkochanie w sobie Laury i Krzysztofa było dla niego pestką, nie musiał się nadmiernie starać. Jest to ten typ psa, który ma 100 % lukru w sobie 

Dziękujemy za opiekę i życzymy samym sukcesów