Administrował stroną internetową i forum fundacji.