Z zawodu technik weterynarii.

Miłość do zwierząt mam we krwi, dlatego też w 2014 roku powstał LisiKadr, by połączyć 2 pasje – fotografię i zwierzaki.

Fotografuję zwierzęta duże i małe w mobilnym studio oraz w plenerze.

Adres strony   https://lisikadr.wixsite.com/foto

Adres fb   https://www.facebook.com/lisikadr