lekarz weterynarii, zoopsycholog

Po ukończeniu studiów weterynaryjnych szczególnie zainteresowała się etologią i zaburzeniami zachowania zwierząt, co poskutkowało ukończeniem kursów zawodowych zoopsychologa oraz trenera psów.
Własną praktykę zoopsychologiczną prowadzi od 2008 roku. Specjalizuje się w terapii zaburzeń zachowania psów i kotów.
Od 2014 roku pracuje jako zoopsycholog w warszawskim schronisku dla zwierząt Na Paluchu.
Jest wykładowcą na studiach podyplomowych „ Zoopsychologia – problemy behawioru psów” na SGGW.
Prowadzi liczne specjalistyczne szkolenia i seminaria z zakresu etologii i terapii zaburzeń zachowania zwierząt.
Jest biegłą sądową z zakresu oceny zachowań zwierząt towarzyszących oraz możliwości ich terapii, a także dobrostanu zwierząt towarzyszących.