15 lipca br. pod opiekę fundacji trafił KAZAN.

Wątek Kazana na forum: https://wartagoldena.org.pl/forum/viewtopic.php?t=3612