Ira została zaadoptowana 
Zostaje na stałe z Agnieszką i jej rodziną 

Dziewczynę czeka jeszcze szkolenie i utrwalanie pożądanych zachowań, ale już teraz wnosi dużo radości w życie swojej nowej rodziny.

Gratulujemy!!! 🥰