Współzałożycielka Fundacji Warta Goldena.
Prezes fundacji w latach 2011 – 2014.

Członek Honorowy Rady Fundacji.

Opiekunka Goldenki Rosy.