Pracownik działu adopcyjnego w latach 2011-2013 oraz działu poadopcyjnego w roku 2015.
Członek Rady Fundacji w latach 2011-2013.

Członek Honorowy Rady Fundacji.

Opiekunka Goldenki Szanti.