❗️1% NA CZTERY 🐾❗️
Pomóż nam ratować goldeny i psy w typie rasy! 🐶

 

🧐 Jak przekazać 1%?

✔️wybierz organizację pożytku publicznego i w odpowiednią rubrykę wpisz jej numer KRS (👉🏻 nasz KRS 0000395734) oraz obliczoną kwotę 1% podatku dochodowego jeżeli rozliczasz się bez pomocy programów do PIT;
✔️w rubryce „Cel szczegółowy” możesz podać dodatkowe informacje o przeznaczeniu 1% podatku lub pozostawić puste miejsce – wówczas i tak przeznaczymy Twój 1% na cele statutowe;

 

❗️Jeśli wyrazisz zgodę na udostępnienie danych osobowych, będziemy mogli nawiązać z Tobą kontakt i podziękować Ci za wsparcie Fundacji.

 

⏰ Do kiedy należy złożyć PIT?

Masz czas do:
✔️ PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 do 30 kwietnia 2021r.

 

📮 W jaki sposób złożyć PIT?

Druki PIT możesz złożyć:
✔️ przez Internet – w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi Twój e-PIT
✔️ korespondencyjnie – za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Polskiego Urzędu Konsularnego (za datę złożenia druku PIT uznaje się datę stempla pocztowego)
✔️ osobiście – we właściwym urzędzie skarbowym

 

#fundacjawartagoldena #1procentpodatku