Statut fundacji

Prezentujemy w ca┼éo┼Ťci statut naszej fundacji:


STATUT

FUNDACJI WARTA GOLDENA


Rozdział I.

Postanowienia og├│lne

┬ž 1.

1.┬á┬á┬á┬á Fundacja pod nazw─ů Fundacja WARTA GOLDENA, zwana dalej Fundacj─ů, ustanowiona przez:

1) Andrzeja Misztala,

2) Warn─Ö Strzeleck─ů,

3) Barbar─Ö Walig├│r─Ö-Pi─Ötak,

zwanych dalej ÔÇ×FundatoramiÔÇŁ, aktem notarialnym sporz─ůdzonym w dniu
27 kwietnia 2011 roku r. przez notariusza Ilon─Ö Marchock─ů w Kancelarii Notarialnej Justyna Baszuk, Ilona Marchocka Notariusze ÔÇô sp├│┼éka cywilna w Warszawie, Al. Szucha 8, numer repertorium A1673/2011, dzia┼éa na podstawie przepis├│w prawa polskiego, w szczeg├│lno┼Ťci ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( tj. Dz. U. z 1991r. nr 46 poz.203, z p├│┼║niejszymi zmianami) i na podstawie niniejszego statutu.

2.┬á┬á┬á┬á Fundacja mo┼╝e dla cel├│w wsp├│┼épracy z zagranic─ů pos┼éugiwa─ç si─Ö t┼éumaczeniem nazwy w wybranych j─Özykach obcych.

3.┬á┬á┬á┬á Fundacja zosta┼éa ustanowiona na czas nieokre┼Ťlony.

4.┬á┬á┬á┬á Fundacja posiada osobowo┼Ť─ç prawn─ů.

5.┬á┬á┬á┬á Fundacja jest apolityczna i niezwi─ůzana z ┼╝adnym wyznaniem.

6.┬á┬á┬á┬á Fundacja pos┼éuguje si─Ö znakiem graficznym, stanowi─ůcym logo Fundacji.

7.┬á┬á┬á┬á Fundacja u┼╝ywa piecz─ůtek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

8.┬á┬á┬á┬á Nadz├│r nad Fundacj─ů sprawuje minister w┼éa┼Ťciwy do spraw rolnictwa.

 

┬ž 2.

1.┬á┬á┬á┬á Siedzib─ů Fundacji jest miasto Warszawa.

2.┬á┬á┬á┬á Terenem dzia┼éalno┼Ťci Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym, w zakresie niezb─Ödnym dla w┼éa┼Ťciwego realizowania cel├│w, Fundacja mo┼╝e prowadzi─ç dzia┼éalno┼Ť─ç tak┼╝e poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W celu wykonywania swoich zada┼ä statutowych Fundacja mo┼╝e tworzy─ç oddzia┼éy w kraju i za granic─ů, a tak┼╝e przyst─Öpowa─ç do innych organizacji.

┬ž 3.

1. Fundacja jest organizacj─ů non-profit.

2. Fundacja opiera sw─ů dzia┼éalno┼Ť─ç na pracy spo┼éecznej Fundator├│w i wolontariuszy.

3. Fundacja mo┼╝e zatrudnia─ç pracownik├│w.

 

┬ž 4.

Fundacja mo┼╝e ustanawia─ç odznaki i przyznawa─ç je wraz z innymi nagrodami i wyr├│┼╝nieniami honorowymi, osobom fizycznym i prawnym oraz instytucjom i organizacjom zas┼éu┼╝onym dla Fundacji lub┬á w spos├│b szczeg├│lny przyczyniaj─ůcym si─Ö do realizacji obranych przez Fundacj─Ö cel├│w.

 

 

Rozdział II.

Cele i sposoby ich realizacji

┬ž 5.

1. Celem Fundacji jest:

1)┬á┬á┬á┬á dzia┼éanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierz─ůt, w szczeg├│lno┼Ťci ps├│w rasy golden retriever i miesza┼äcom tej rasy,

2)     udzielanie wszechstronnej pomocy bezdomnym i chorym zwierzętom,

3)     upowszechnianie wiedzy kynologicznej,

4)┬á┬á┬á┬á ochrona ┼Ťrodowiska i ochrona zwierz─ůt.

5)┬á┬á┬á┬á wspieranie wszelkich dzia┼éa┼ä w zakresie zwalczania bezdomno┼Ťci zwierz─ůt,

6)┬á┬á┬á┬á zwalczanie przejaw├│w zn─Öcania si─Ö nad zwierz─Ötami, w szczeg├│lno┼Ťci poprzez podejmowanie interwencji w obronie praw zwierz─ůt, ,

7)┬á┬á┬á┬á udzielanie wsparcia osobom nios─ůcym pomoc bezdomnym psom rasy┬á golden retriever i miesza┼äcom tej rasy.

 

┬ž 6.

1.     Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1)┬á┬á┬á┬á Wsp├│┼éprac─Ö z instytucjami pa┼ästwowymi, samorz─ůdowymi, organizacjami pozarz─ůdowymi i osobami fizycznymi, kt├│rych celem jest niesienie pomocy zwierz─Ötom bezdomnym i pokrzywdzonym.

2)┬á┬á┬á┬á Organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych zmierzaj─ůcych do kszta┼étowania i rozpowszechniania postaw przyjaznych wszelkim zwierz─Ötom, zar├│wno domowym jak i wolno ┼╝yj─ůcym.

3)┬á┬á┬á┬á Promocj─Ö i reklam─Ö dzia┼éa┼ä Fundacji poprzez prowadzenie dzia┼éalno┼Ťci edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, wydawniczej, reklamowej w ┼Ťrodkach masowego przekazu.

4)┬á┬á┬á┬á Dzia┼éanie zmierzaj─ůce do ograniczenia populacji zwierz─ůt bezdomnych, w tym realizowanie programu kastracji i sterylizacji.

5)┬á┬á┬á┬á Wspieranie dzia┼éalno┼Ťci s┼éu┼╝b weterynaryjnych maj─ůcych na celu ochron─Ö zdrowia zwierz─ůt oraz zwalczanie chor├│b zaka┼║nych zwierz─ůt.

6)┬á┬á┬á┬á Udzielanie pomocy zwierz─Ötom wymagaj─ůcym opieki w nast─Öpstwie niew┼éa┼Ťciwego traktowania ich przez cz┼éowieka.

7)┬á┬á┬á┬á Diagnostyk─Ö, leczenie i rehabilitacj─Ö zwierz─ůt pozostaj─ůcych pod opiek─ů Fundacji.

8)┬á┬á┬á┬á Dzia┼éalno┼Ť─ç adopcyjn─ů zwierz─ůt.

9)┬á┬á┬á┬á Zorganizowanie siatki rodzin zast─Öpczych dla zwierz─ůt oczekuj─ůcych na adopcj─Ö.

10)┬á┬á┬á┬á┬á Wsp├│┼éprac─Ö z lecznicami weterynaryjnymi, lekarzami weterynarii, behawiorystami, treserami zwierz─ůt w zakresie wymienionym w celach Fundacji.

11)┬á┬á┬á┬á┬á Sprzeda┼╝ przedmiot├│w pochodz─ůcych z darowizn.

12)┬á┬á┬á┬á┬á Zakup materia┼é├│w dydaktycznych, szkoleniowych, pomocy naukowych, biurowych, sprz─Ötu i wyposa┼╝enia lokali, w kt├│rych prowadzona jest dzia┼éalno┼Ť─ç Fundacji.

13)┬á┬á┬á┬á┬á Organizacj─Ö wolontariatu, korzystanie ze ┼Ťwiadcze┼ä wolontariuszy oraz ich szkolenie i promowanie.

14)┬á┬á┬á┬á┬á Organizacj─Ö i uczestnictwo w imprezach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych w celu prowadzenia akcji charytatywnych zapewniaj─ůcych realizacj─Ö cel├│w Fundacji.

15)┬á┬á┬á┬á┬á Promocj─Ö i reklam─Ö firm i instytucji wspieraj─ůcej ochron─Ö ┼Ťrodowiska i zwierz─ůt.

16)┬á┬á┬á┬á┬á Inne przedsi─Öwzi─Öcia zmierzaj─ůce do realizacji cel├│w statutowych Fundacji.

2.┬á┬á┬á┬á Dla osi─ůgni─Öcia swych cel├│w Fundacja mo┼╝e wspiera─ç dzia┼éalno┼Ť─ç innych os├│b, organizacji i instytucji, zbie┼╝n─ů z jej celami statutowymi.

 

Rozdział III.

Maj─ůtek i dochody Fundacji

┬ž 7.

1.┬á┬á┬á┬á Maj─ůtek Fundacji stanowi fundusz za┼éo┼╝ycielski w wysoko┼Ťci 2100 z┼é (dwa tysi─ůce sto z┼éotych), wniesiony przez Fundator├│w w cz─Ö┼Ťciach r├│wnych, to jest po 700 z┼é (siedemset z┼éotych) przez ka┼╝dego z Fundator├│w w tym na prowadzenie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej ┼é─ůczn─ů kwot─Ö 1000 z┼é (tysi─ůc z┼éotych) oraz ┼Ťrodki finansowe, nieruchomo┼Ťci, ruchomo┼Ťci i inne prawa maj─ůtkowe i niemaj─ůtkowe nabyte w trakcie jej dzia┼éania. Maj─ůtek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w papierach warto┼Ťciowych, w ruchomo┼Ťciach oraz nieruchomo┼Ťciach.

2.     Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.

3.┬á┬á┬á┬á Fundacja mo┼╝e gromadzi─ç swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we w┼éa┼Ťciwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

4.┬á┬á┬á┬á Fundacja odpowiada za swoje zobowi─ůzania ca┼éym swym maj─ůtkiem.

 

┬ž 8.

1.┬á┬á┬á┬á Dochody Fundacji mog─ů pochodzi─ç w szczeg├│lno┼Ťci z:

1)┬á┬á┬á┬á dokonanych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadaj─ůce osobowo┼Ťci prawnej: darowizn, dotacji, subwencji, spadk├│w, zapis├│w, polece┼ä,

2)┬á┬á┬á┬á grant├│w, ┼Ťrodk├│w uzyskiwanych na podstawie um├│w sponsorskich lub wp┼éat dokonywanych przez sponsor├│w, papier├│w warto┼Ťciowych,

3)┬á┬á┬á┬á ┼Ťrodk├│w finansowych pochodz─ůcych z odsetek od kwot zdeponowanych na rachunkach bankowych, inwestycyjnych oraz lokatach,

4)     dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

5)┬á┬á┬á┬á dotacji, subwencji z bud┼╝etu pa┼ästwa i jednostek samorz─ůdu terytorialnego,

6)     dotacji z programów pomocowych Unii Europejskiej,

7)┬á┬á┬á┬á nawi─ůzek zas─ůdzonych na cel spo┼éeczny przez s─ůdy.

 

┬ž 9.

1. Ca┼éy maj─ůtek i uzyskany przez Fundacj─Ö doch├│d, przeznaczone s─ů na realizacj─Ö cel├│w statutowych.

2. Dochody pochodz─ůce z dotacji, darowizn, spadk├│w i zapis├│w mog─ů by─ç przeznaczone na realizacj─Ö dowolnych cel├│w statutowych, chyba ┼╝e ofiarodawca okre┼Ťli┼é konkretny cel, na jaki maj─ů one by─ç zu┼╝yte.

3. W przypadku powo┼éania Fundacji do dziedziczenia, decyzj─Ö co do przyj─Öcia lub odrzucenia spadku podejmuje Zarz─ůd w formie uchwa┼éy. Przyj─Öcie spadku mo┼╝e nast─ůpi─ç tylko w drodze z┼éo┼╝enia przez Zarz─ůd o┼Ťwiadczenia o przyj─Öciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko w├│wczas, gdy w chwili sk┼éadania tego o┼Ťwiadczenia jest oczywiste, ┼╝e stan czynny spadku znacznie przewy┼╝sza d┼éugi spadkowe.

 

┬ž 10.

1. Fundacja prowadzi gospodark─Ö finansow─ů i ksi─Ögi rachunkowe na zasadach okre┼Ťlonych odr─Öbnymi przepisami.

┬ž 11.

1.      Zabrania się:

1)┬á┬á┬á┬á udzielania po┼╝yczek lub zabezpieczenia zobowi─ůza┼ä maj─ůtkiem Fundacji w sto┬şsunku do jej cz┼éonk├│w, cz┼éonk├│w organ├│w Fundacji lub pracownik├│w oraz os├│b, z kt├│rymi pra┬şcownicy pozostaj─ů w zwi─ůzku ma┼é┼╝e┼äskim albo w stosunku pokrewie┼ästwa w linii prostej, pokrewie┼ästwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s─ů zwi─ůzani z tytu┼éu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ÔÇ×osobami bliskimiÔÇŁ,

2)┬á┬á┬á┬á przekazywania maj─ůtku Fundacji na rzecz jej cz┼éonk├│w, cz┼éonk├│w organ├│w Fundacji lub pracownik├│w oraz ich os├│b bliskich, na zasadach innych ni┼╝
w stosunku do os├│b trzecich, w szczeg├│lno┼Ťci je┼╝eli przekazanie to nast─Öpuje bezp┼éatnie lub na prefe┬şrencyjnych warunkach,

3)┬á┬á┬á┬á wykorzystywania maj─ůtku Fundacji na rzecz jej Cz┼éonk├│w, cz┼éonk├│w organ├│w Fundacji lub pracownik├│w oraz ich os├│b bliskich na zasadach innych ni┼╝ w stosunku do os├│b trzecich, chyba ┼╝e to wykorzystanie bezpo┼Ťrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

4)┬á┬á┬á┬á zakupu towar├│w lub us┼éug od podmiot├│w powi─ůzanych z cz┼éonkami Fundacji, cz┼éonkami organ├│w Fundacji, pracownikami Fundacji lub ich osobami bliskimi, na zasadach mniej korzystnych ni┼╝ zgodnie z warunkami rynkowymi.

 

Rozdział IV.

Organy Fundacji

┬ž 12.

1.┬á┬á┬á┬á┬á Organami Fundacji s─ů:

1)     Rada Fundacji,

2)┬á┬á┬á┬á Zarz─ůd Fundacji.

 

Rada Fundacji

┬ž 13.

1.┬á┬á┬á┬á┬á ┬áRada Fundacji jest organem stanowi─ůcym, kontrolnym, nadzoruj─ůcym
i opiniuj─ůcym Fundacji.

2.       Rada Fundacji liczy od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) osób.

3.┬á┬á┬á┬á┬á ┬áCz┼éonkami Rady Fundacji mog─ů by─ç Fundatorzy.

4.┬á┬á┬á┬á┬á ┬áCz┼éonk├│w Rady powo┼éuj─ů jednomy┼Ťlnie Fundatorzy.

5.┬á┬á┬á┬á┬á Fundatorzy zobowi─ůzani s─ů, nie p├│┼║niej ni┼╝ przed ko┼äcem przedostatniego miesi─ůca kadencji Rady Fundacji, do og┼éoszenia terminu powo┼éania Cz┼éonk├│w do Rady Fundacji nast─Öpnej kadencji. Termin ten wyznacza si─Ö na dzie┼ä przypadaj─ůcy nie p├│┼║niej ni┼╝ w ci─ůgu 40 (czterdziestu) dni od dnia og┼éoszenia tego terminu.

6.┬á┬á┬á┬á┬á ┬áKadencja Rady Fundacji wynosi 2 (dwa) lata. Osoba przyst─Öpuj─ůca do Rady Fundacji w trakcie trwania kadencji, ko┼äczy sw─ů dzia┼éalno┼Ť─ç w Radzie Fundacji z dniem up┼éywu tej kadencji. Nie wyklucza to mo┼╝liwo┼Ťci wybrania tej osoby do Rady na czas trwania nast─Öpnej kadencji.

7.┬á┬á┬á┬á┬á Istnieje mo┼╝liwo┼Ť─ç wyboru tych samych cz┼éonk├│w Rady na kolejne kadencje.

8.      Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku:

1). pisemnej rezygnacji z członkostwa członka Rady,

2). ┼Ťmierci cz┼éonka Rady,

3). skazania cz┼éonka Rady prawomocnym wyrokiem s─ůdu za przest─Öpstwo z winy umy┼Ťlnej,

4). odwołania członka Rady przez Fundatorów,

5). upływu kadencji.

9. Rezygnacj─Ö, o kt├│rej mowa w ust. 9 pkt 1 rozpatruj─ů Fundatorzy w ci─ůgu 30 dni kalendarzowych od dnia jej z┼éo┼╝enia. Jako dat─Ö z┼éo┼╝enia rezygnacji uznaje si─Ö dat─Ö stempla pocztowego lub, w przypadku z┼éo┼╝enia na r─Öce Fundatora, dat─Ö podpisania przyj─Öcia rezygnacji.

10. Odwo┼éanie cz┼éonka Rady, o kt├│rym mowa w ust. 8 pkt 4 mo┼╝e nast─ůpi─ç jedynie w przypadku dzia┼éania cz┼éonka Rady na szkod─Ö Fundacji. Odwo┼éanie nast─Öpuje w wyniku jednomy┼Ťlnej decyzji Fundator├│w. Uzasadnienie musi by─ç dor─Öczone cz┼éonkowi Rady.

11. Rada wybiera ze swego grona Przewodnicz─ůcego, kt├│ry kieruje pracami Rady, reprezentuje j─ů na zewn─ůtrz oraz zwo┼éuje i przewodniczy zebraniom Rady.

12. Odwo┼éania Przewodnicz─ůcego Rady Fundacji dokonuje Rada Fundacji uchwa┼é─ů podj─Öt─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů 3/4 g┼éos├│w, w g┼éosowaniu tajnym, przeprowadzonym bez udzia┼éu Przewodnicz─ůcego Rady Fundacji.

13. W razie powo┼éania cz┼éonka Rady, za jego zgod─ů, do Zarz─ůdu Fundacji, cz┼éonkostwo w Radzie ulega zawieszeniu na czas pe┼énienia funkcji w Zarz─ůdzie.

┬ž 14.

1.     Członkowie Rady Fundacji:

1) nie mog─ů by─ç cz┼éonkami Zarz─ůdu Fundacji ani pozosta┬şwa─ç z jego cz┼éonkami w podleg┼éo┼Ťci z tytu┼éu zatrudnienia, zwi─ůzku ma┼é┼╝e┼äskim albo w stosunku pokrewie┼ästwa w linii prostej, pokrewie┼ästwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s─ů zwi─ůzani z tytu┼éu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ÔÇ×osobami bliskimiÔÇŁ,

2) nie mog─ů by─ç zwi─ůzani z Fundacj─ů stosunkiem pracy,

3) nie mog─ů by─ç skazani prawomocnym wyrokiem za przest─Öpstwo
z winy umy┼Ťlnej,

4) nie mog─ů otrzymywa─ç z tytu┼éu cz┼éonkostwa zwrotu uzasadnionych koszt├│w lub wynagrodzenia w wysoko┼Ťci wy┼╝szej ni┼╝ okre┼Ťlona w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu os├│b kieruj─ůcych niekt├│rymi podmiotami prawnymi.

┬ž 15.

1.     Rada Fundacji zbiera się na posiedzeniach co najmniej dwa razy w roku.

2.┬á┬á┬á┬á Posiedzenie Rady Fundacji zwo┼éuje Przewodnicz─ůcy Rady z w┼éasnej inicjatywy albo 2/3 cz┼éonk├│w Rady albo na wniosek Zarz─ůdu lub Fundator├│w.

3.┬á┬á┬á┬á Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwa┼é zwyk┼é─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w w obecno┼Ťci Przewodnicz─ůcego.

4.┬á┬á┬á┬á W przypadku r├│wnowagi g┼éos├│w decyduje g┼éos Przewodnicz─ůcego Rady Fundacji.

5.┬á┬á┬á┬á Decyzje w sprawach powo┼éywania i odwo┼éywania cz┼éonk├│w Zarz─ůdu, zapadaj─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů ┬ż g┼éos├│w.

6.┬á┬á┬á┬á Decyzje w sprawach zmian statutu lub cel├│w Fundacji oraz po┼é─ůczenia z inn─ů fundacj─ů lub likwidacji Fundacji z w┼éasnej inicjatywy lub na wniosek Zarz─ůdu Fundacji zapadaj─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů ┬ż g┼éos├│w. Dla skuteczno┼Ťci tych decyzji wymagane jest ich zatwierdzenie przez Fundator├│w.

7.┬á┬á┬á┬á Spotkania Rady s─ů protoko┼éowane. Ksi─Ög─Ö protoko┼é├│w prowadzi Zarz─ůd Fundacji.

 

┬ž 16.

1.      Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1) ┼╝─ůdania od Zarz─ůdu Fundacji przedstawienia wszelkich dokument├│w dotycz─ůcych dzia┼éalno┼Ťci Fundacji,

2) dokonywania rewizji maj─ůtku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

┬ž 17.

1.     Do zadań Rady należy:

1)┬á┬á┬á┬á kontrolowanie i nadz├│r nad bie┼╝─ůc─ů dzia┼éalno┼Ťci─ů Fundacji,

2)┬á┬á┬á┬á powo┼éywanie i odwo┼éywanie cz┼éonk├│w Zarz─ůdu,

3)┬á┬á┬á┬á zatrudnianie cz┼éonk├│w Zarz─ůdu i ustalanie wynagrodze┼ä cz┼éonk├│w Zarz─ůdu Fundacji oraz wytycznych, co do wysoko┼Ťci wynagrodze┼ä pracownik├│w Fundacji oraz innych os├│b wsp├│┼épracuj─ůcych z Fundacj─ů na podstawie um├│w cywilno-prawnych

4)┬á┬á┬á┬á zatwierdzanie d┼éugoterminowych kierunk├│w dzia┼éalno┼Ťci,

5)┬á┬á┬á┬á ocena pracy Zarz─ůdu,

6)     zatwierdzanie corocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań
z dzia┼éalno┼Ťci Zarz─ůdu,

7)┬á┬á┬á┬á dokonywanie i uchwalanie zmian statutu lub cel├│w Fundacji, przeprowadzenie po┼é─ůczenia z inn─ů fundacj─ů lub likwidacja Fundacji,

8)┬á┬á┬á┬á Przeprowadzanie, przez wydelegowanych cz┼éonk├│w Rady lub przez osoby powo┼éane w tym celu przez Rad─Ö, inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksi─ůg rachunkowych, badania s┼éuszno┼Ťci i celowo┼Ťci poczynionych wydatk├│w.

2.┬á┬á┬á┬á W celu realizacji zada┼ä wskazanych w ust. 1 pkt 3 Rada mo┼╝e udzieli─ç odpowiedniego upowa┼╝nienia Przewodnicz─ůcemu Rady.

 

┬ž 18.

1.┬á┬á┬á┬á Rada Fundacji mo┼╝e podj─ů─ç decyzj─Ö o przyznaniu honorowego cz┼éonkostwa w Radzie osobom, kt├│re w spos├│b szczeg├│lny przyczyniaj─ů si─Ö do funkcjonowania i rozwoju Fundacji lub realizacji obranych przez Fundacj─Ö cel├│w.

2.     Członek honorowy Rady Fundacji może uczestniczyć w zebraniach
i posiedzeniach władz Fundacji, z głosem doradczym, ale nie może brać udziału w głosowaniach.

3.┬á┬á┬á┬á Cz┼éonek honorowy Rady Fundacji nie pobiera wynagrodzenia za swoj─ů funkcj─Ö w Fundacji.

Zarz─ůd Fundacji

┬ž 19.

1.┬áZarz─ůd Fundacji kieruje dzia┼éalno┼Ťci─ů Fundacji i reprezentuje j─ů na zewn─ůtrz.

2. Zarz─ůd Fundacji sk┼éada si─Ö z 2 (dw├│ch) do 5 (pi─Öciu) Cz┼éonk├│w.

3.┬áCz┼éonk├│w Zarz─ůdu powo┼éuje Rada Fundacji.

4.┬áKadencja Zarz─ůdu wynosi 2 (dwa) lata. Osoba przyst─Öpuj─ůca do Zarz─ůdu Fundacji w trakcie trwania kadencji, ko┼äczy sw─ů dzia┼éalno┼Ť─ç w Zarz─ůdzie z dniem up┼éywu tej kadencji. Nie wyklucza to mo┼╝liwo┼Ťci wybrania tej osoby do Zarz─ůdu Fundacji na czas trwania nast─Öpnej kadencji.

5.┬áZarz─ůd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezes├│w.

6.┬áFunkcj─Ö cz┼éonka Zarz─ůdu mo┼╝na pe┼éni─ç przez wi─Öcej ni┼╝ jedn─ů kadencj─Ö.

7.┬áCz┼éonkostwo w Zarz─ůdzie Fundacji ustaje w przypadku:

1). pisemnej rezygnacji z członkostwa,

2). ┼Ťmierci cz┼éonka Zarz─ůdu,

3). odwołania przez Radę Fundacji,

4). upływu kadencji.

8.┬áOdwo┼éanie cz┼éonka Zarz─ůdu, o kt├│rym mowa w ust.7 pkt 3 mo┼╝e nast─ůpi─ç jedynie w przypadku dzia┼éania cz┼éonka Zarz─ůdu na szkod─Ö Fundacji. Odwo┼éanie nast─Öpuje w wyniku decyzji Rady. Uzasadnienie musi by─ç dor─Öczone cz┼éonkowi Zarz─ůdu.

9.┬áFundatorzy mog─ů zosta─ç powo┼éani przez Rad─Ö na cz┼éonk├│w Zarz─ůdu.

 

┬ž 20.

1.┬á┬á┬á┬á Zarz─ůd Fundacji zbiera si─Ö na posiedzeniach co najmniej raz na p├│┼é roku.

2.┬á┬á┬á┬á Posiedzenie Zarz─ůdu zwo┼éuje Prezes Zarz─ůdu z w┼éasnej inicjatywy albo 2/3 cz┼éonk├│w Zarz─ůdu albo na wniosek Rady Fundacji lub Fundator├│w.

3.┬á┬á┬á┬á Zarz─ůd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwa┼é zwyk┼é─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w przy obecno┼Ťci co najmniej 2/3 jego cz┼éonk├│w. W razie r├│wnej liczby g┼éos├│w decyduje g┼éos Prezesa.

4.┬á O posiedzeniu musz─ů by─ç powiadomieni wszyscy cz┼éonkowie Zarz─ůdu.

5. Zarz─ůd mo┼╝e powo┼éywa─ç pe┼énomocnik├│w do kierowania wyodr─Öbnion─ů sfer─ů spraw nale┼╝─ůcych do zada┼ä Fundacji.

6. Do udzia┼éu w posiedzeniach Zarz─ůdu mog─ů zosta─ç zaproszone osoby lub przedstawiciele innych organizacji wsp├│┼épracuj─ůcych z Fundacj─ů, cz┼éonkowie Rady Fundacji, Fundatorzy, honorowi cz┼éonkowie Rady, jednak┼╝e osoby te nie mog─ů bra─ç udzia┼éu w g┼éosowaniach.

 

┬ž 21.

1.┬á┬á┬á┬á Do zada┼ä Zarz─ůdu nale┼╝y:

1)┬á┬á┬á kierowanie bie┼╝─ůc─ů dzia┼éalno┼Ťci─ů Fundacji,

2)    uchwalanie programów działania Fundacji i planów ich realizacji oraz planów finansowych,

3)┬á┬á┬á sporz─ůdzanie corocznych sprawozda┼ä finansowych i sprawozda┼ä
z dzia┼éalno┼Ťci Zarz─ůdu oraz sk┼éadanie sprawozdania, o kt├│rym mowa w ┬ž 29,

4)    uchwalanie wewnętrznych regulaminów Fundacji,

5)┬á┬á┬á ustalanie podzia┼éu pracy mi─Ödzy Cz┼éonkami Zarz─ůdu,

6)┬á┬á┬á zarz─ůdzanie maj─ůtkiem Fundacji,

7)┬á┬á┬á w ramach wytycznych Rady Fundacji ustalanie zasad wynagradzania, wielko┼Ťci ┼Ťrodk├│w na wynagrodzenia i nagrody dla pracownik├│w Fundacji oraz os├│b wsp├│┼épracuj─ůcych z Fundacj─ů na podstawie um├│w cywilnoprawnych z zastrze┼╝eniem ┬ž 16 ust. 1 pkt 3,

8)    tworzenie i likwidacja oddziałów,

9)┬á┬á┬á podejmowanie decyzji o przyst─ůpieniu do innych organizacji,

10)     ustanawianie i przyznawanie odznak, nagród lub wyróżnień honorowych,

11)     podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innym organom,

12)     przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.

 

┬ž 22.

1.┬á┬á┬á┬á O┼Ťwiadczenia woli w imieniu Fundacji sk┼éada Prezes lub Wiceprezes Zarz─ůdu samodzielnie.

2.┬á┬á┬á┬á Zarz─ůd mo┼╝e powo┼éywa─ç pe┼énomocnik├│w i udziela─ç im pe┼énomocnictwa do prowadzenia spraw nale┼╝─ůcych do zada┼ä Fundacji, okre┼Ťlaj─ůc zakres tego pe┼énomocnictwa.

 

Rozdział V.

Zmiana statutu i celu Fundacji

┬ž 23.

1.┬á┬á┬á┬á Zmiany statutu nie mog─ů dotyczy─ç istotnych cel├│w, dla realizacji, kt├│rych Fundacja zosta┼éa ustanowiona, okre┼Ťlonych w akcie za┼éo┼╝ycielskim.

 

Rozdział VI.

Po┼é─ůczenie z inn─ů fundacj─ů i likwidacja Fundacji

┬ž 24.

1.┬á┬á┬á┬á Fundacja mo┼╝e si─Ö po┼é─ůczy─ç z inn─ů fundacj─ů dla efektywnego realizowania swoich cel├│w.

2.┬á┬á┬á┬á Po┼é─ůczenie z inn─ů fundacj─ů nie mo┼╝e nast─ůpi─ç, je┼╝eli w jego wyniku m├│g┼éby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

┬ž 25.

1.┬á┬á┬á┬á┬á Fundacja ulega likwidacji w razie osi─ůgni─Öcia cel├│w, dla kt├│rych zosta┼éa ustanowiona lub w razie wyczerpania si─Ö jej ┼Ťrodk├│w finansowych
i maj─ůtku.

2.┬á┬á┬á┬á┬á Decyzj─Ö o likwidacji Fundacji podejmuj─ů Fundatorzy jednomy┼Ťlnie.

3.┬á┬á┬á┬á┬á Maj─ůtek pozosta┼éy po likwidacji Fundacji przekazuje si─Ö innym organizacjom o podobnych celach dzia┼éania, wskazanym przez Fundator├│w.

4. Likwidatorem Fundacji jest Rada Fundacji.

5. Do obowi─ůzk├│w likwidatora nale┼╝y w szczeg├│lno┼Ťci:

1)┬á┬á┬á┬á zg┼éoszenie wniosku do s─ůdu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,

2)┬á┬á┬á┬á wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie og┼éosze┼ä prasowych do zg┼éoszenia swych wierzytelno┼Ťci w ci─ůgu trzech miesi─Öcy od daty og┼éoszenia,

3)┬á┬á┬á┬á sporz─ůdzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,

4)┬á┬á┬á┬á sporz─ůdzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowi─ůza┼ä,

5)┬á┬á┬á┬á ┼Ťci─ůgni─Öcie wierzytelno┼Ťci, wype┼énienie zobowi─ůza┼ä oraz spieni─Ö┼╝enie maj─ůtku Fundacji,

6)┬á┬á┬á┬á przekazanie wskazanym podmiotom ┼Ťrodk├│w maj─ůtkowych pozosta┼éych po zaspokojeniu wierzycieli,

7)┬á┬á┬á┬á zg┼éoszenie uko┼äczenia likwidacji do s─ůdu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykre┼Ťlenie Fundacji z rejestru,

8)     wskazanie miejsca przechowywania dokumentów Fundacji.

 

┬ž 26.

1.┬á┬á┬á┬á Rada Fundacji wska┼╝e podmiot, na kt├│rego rzecz zostan─ů przelane ┼Ťrodki maj─ůtkowe pozosta┼ée po przeprowadzeniu likwidacji.

 

Rozdział VII.

Postanowienia końcowe

┬ž 27.

Statut wchodzi w ┼╝ycie z dniem zarejestrowania przez S─ůd Rejestrowy.

Premium Wordpress Themes