WYDATKI – ROK 2017

Styczeń

BASTER – 5753, 38 zł – badania, leczenie, karma

BELLA – 302,40 zł – sterylizacja

BIANKA – 1683 zł – komórki macierzyste

BONUS – 599 złote – badania, leczenie

DASZA – 322 zł – leczenie

DEIZI – 500 zł – hotel i szkolenie

DUNAJ – 151, 50 – karma, pielęgnacja

ELMO – 385 zł – kastracja

HOUSE – 143,56 zł – karma

LUCIEN –  1680,70 zł (badania, leki, pielęgnacja, hotel)

MAJLO – 400 zł – hotel i szkolenie

MAKS –  1203,77 zł – badania, leczenie, karma

MANIA –  453,24 zł – leczenie

PEPSI – 241 zł – badania i leczenie

ŁĄCZNIE: 14013,29 złotych

 

SPRAWOZDANIA ROCZNE:

Sprawozdanie finansowe za rok 2016

 

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2015

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2014

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2013

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013

 

Sprawozdanie finansowe za lata 2011-2012

 

Sprawozdanie merytoryczne za lata 2011-2012