Kochani,
Dziś trochę mniej o naszych podopiecznych, a więcej o ludziach tworzących fundację Warta Goldena.

Za pomocą psom stoi cały zespół ludzi, którzy dobrowolnie, za darmo i z potrzeby serca wykonują pracę na rzecz zwierząt.

W 1986 roku z inicjatywy ONZ powstał Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który jest obchodzony co roku 5 grudnia.
To idealna okazja, by uświadomić społeczeństwu wysiłek, jaki wkładają rozmaite organizacje pożytku publicznego w niesienie pomocy innym, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym.
Oczywiście nie oznacza to, że ludzie wcześniej sobie nie pomagali. Jednak dopiero w XX wieku wolontariat nabrał bardziej złożonego i zjednoczonego wymiaru.

Dziś miliony ludzi dobrej woli czynnie uczestniczą w działaniach niesienia pomocy innym. W Polsce wolontariat jest mniej powszechny niż na Zachodzie, w dużej mierze z powodu braku odpowiednich inicjatyw społecznych zachęcających do bezinteresownej pomocy.
Sytuacja ulega jednak wyraźnej poprawie od lat 90., kiedy zaczęły powstawać liczne organizacje pozarządowe.

Dziś na terenie kraju istnieje sieć Centrów Wolontariatu, które pośredniczą między osobami szukającymi pomocy i gotowymi ją ofiarować.
Nieoceniony wpływ na rozwój świadomości pro-społecznej wywarła również Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Na tą chwilę szacuje się, że ok. 10% Polaków jest lub bywa wolontariuszami.

Możemy powiedzieć, że dzisiaj „mamy swoje święto”, jednak najbardziej świętujemy, kiedy nasza pomoc i działanie sprawiają, że kolejne psie istnienie jest uratowane, i bezpieczne.

Miłego dnia Wolontariusza